Učíme vaše stroje myslet

33A+ je průkopníkem transformativní digitalizace organizací. Díky prorůstání digitálního světa do všech procesů organizace a využívání strojového učení dochází k posunu od organizace založené na procesech k inteligentní algoritmizované organizaci. V takové organizaci kooperují lidé a systémová inteligence s cílem dosažení maximální efektivity.

Je vaše organizace dostatečně inteligentní?

A-Smarter

Prostřednictvím datově inteligenční platformy A-Smarter můžete zvýšit organizační inteligenci podniku. A-Smarter je využitelný k budování inteligentní firmy, inteligentní infrastruktury, inteligentního města.

Klíčové vlastnosti

  • Skokové zvýšení efektivity
  • Eliminace lidských chyb
  • Minimalizace odpadů
  • Zvýšení pružnosti a rychlosti výroby

Operační mody

Transformační modus slouží k změření firemní inteligence ve vztahu k firemní efektivitě, k návrhu zvýšení firemní inteligence s cílem zvýšit firemní efektivitu a k řízení projektů zvyšování firemní inteligence.

Operační modus spočívá v postupném zapojování datově podporovaných softwarových agentů k zvýšení inteligence a efektivity provozních procesů.

Podnikový život v reálném čase

Pro lidi nabízíme Digitální dálkové ovládání podnikových situací. Jedná se o flexibilní aplikaci přístupnou z mobilu k zapojení do života podniku v reálném čase. Zaměstnanec disponuje specifickými funkcemi dle svého zařazení do života organizace - například může sledovat stavy jednotlivých strojů automatizované linky a to včetně příslušných reportů o strojovém zdraví. Může si též jako zaměstnanec objednat oběd, nebo zjistit kdy dostane výplatu. Může se zkrátka zúčastnit různých scénářů podnikového života s maximální efektivitou.

A-Smarter - náhled obrazovky zaměstanců a vedení

Samostatné stroje

Máme nabídkou i pro stroje. Klíčovým prvkem je zavedení systémové inteligence - mluvíme o matematické duši stroje. Stroj díky ní ožívá a komunikuje s jinými stroji a se zaměstnanci, a umí se aktivně zapojovat do dynamických výrobních scénářů. Umí si ohlídat své strojové zdraví a případně objednat poškozenou součástku či specifický údržbářský úkon. Umí se prostřednictvím nadřazeného scénáře zapojit do produkčního procesu a v reálném čase hlídá kvalitativní parametry procházejícího výrobku jak na vstupu tak na výstupu. A může toho umět mnohem víc.

A-Smarter - náhled obrazovky strojů

Přidejte se k nám

Nabízíme práci na zajímavém startupu v oblasti strojírenství a automatizace. Budete pracovat s moderními technologiemi dnešní doby jako je blockchain nebo reaktivní (actor-based) programování. Když se osvědčíte, máte zajištěn kariérní růst. Máme tady přátelský kolektiv, pružnou pracovní dobu a dokonce i možnost pracovat z domova (home office).

S čím pracujeme

Převážně používáme následující technologie: AKKA (reaktivní programování), Spring framework, Hibernate, Maven, JavaScript, Angular,... .
Naši týmovou spolupráci podporují nástroje: GIT, Jenkins, Nexus, Jira.

Aktuálně hledáme

Pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat na esuchankova@33aplus.cz.

33A+ s.r.o.
Na Rovnosti 2246/1
130 00 Praha 3

IČ: 06610901
DIČ: CZ06610901

Telefon:
+420 722 257 707

E-mail:
info@33aplus.cz

Jednatel společnosti
Zdeněk Havelka
havelka@33aplus.cz