Transformativní digitalizace

Image

O nás

Jsme experti na transformativní digitalizaci organizací - učíme myslet výrobní stroje a zařízení. 

33A+ je česká společnost. Proměňujeme průmyslové podniky na digitální a v oblasti Smart Factory zavádíme vlastní unikátní řešení, které organizace založené na klasických procesech přeměňuje na inteligentní, algoritmizované provozy. Naše řešení jsou postavena na principu kooperace člověka a systémové inteligence s cílem dosažení maximálního efektu pro zákazníka.

Řešení

Pro implementaci našeho 33A+ není potřeba náročných změn. Vystačíme s vaším současným strojovým parkem a dostupnými profesemi.

Řešení 33A+ vám přinese snížení výrobních nákladů, progres vašim technologiím a významný posun v angažovanosti vašich zaměstnanců směrem k digitalizaci.

Příklady řešení a případové studie ukáží některé možnosti, pro vaše specifické dotazy použijte kontaktní formulář, spojíme se s vámi.
Image

0 + 3 kroky k digitalizaci


Digitalizovat jen proto, že je to moderní, nemá smysl. Možná již máte v šuplíku nějaké studie Industry 4.0, procesní mapy, ale v podstatě pořád nikdo neví, na co to vlastně je a co s tím. Pojďte s námi najít konkrétní smysl P 4.0 právě a jenom pro vaše potřeby. Digitalizace a její problematika nás baví, rádi vytváříme nová řešení a rádi vám předáme zkušenosti. Pro přiblížení tématu nabízíme úvodní workshop nebo formu týmového koučinku.

Bez sběru dat není možná jejich analýza. Prvním krokem k digitální transformaci je shromažďování dat ze všech zdrojů – od senzorů, výrobních linek až po práci člověka. Data jsou většinou přenášena do speciálně navržené databáze a následně analyzována. Tím získáte přehled o aktuálním stavu vaší produkce.

Proč dvě identická zařízení fungují jinak? A proč jsou výsledky stejných výrobních procesů odlišné v závislosti na výrobním místě? Sběr a analýza dat osvětlí slepá místa ve vašich procesech a získáte znalosti o dříve neznámých faktorech. Porovnáním údajů ze dvou strojů nebo výrobních míst získáte odpovědi na otázky, které jste dříve neznali. Vlastní reporting/vizualizace dat není nic složitého, ale je to nezbytný krok k budoucí digitalizaci, bez kterého se neobejdete. Pomůžeme vám s výběrem nástrojů pro sběr dat nebo poradíme, jak využít vaši stávající platformu, případně nabídneme naši.

Platforma 33A+ podporuje výše uvedené principy, ale dobře víme, že většinou vy sami máte nejkvalitnější informace a zkušenosti. Víte, co a jakým způsobem sledovat a proč si tedy nevytvořit vlastní KPI (Key Performance Indicators) vašeho procesu nebo stroje.

Tento krok se týká digitalizace stávajících výrobních nástrojů. LEAN* a OEE* se často používají pro řízení a monitorování výroby jako analogové nástroje, s nimiž je těžké pracovat a riziko chyb je vysoké. Digitalizací produktů LEAN a OEE můžete zjednodušit výrobní procesy, což usnadní provádění konkrétních kroků. Při použití údajů shromážděných v kroku 1, budete moci například měřit a porovnávat efektivitu vaší výroby mezi stroji, výrobními místy, časem a lidmi.

*LEAN - Štíhlá výroba či lean manufacturing je úsporná produkce s minimálními rezervami strojového či jiného potenciálu, vyžaduje tedy spolehlivost všech částí systému. Metodiku vyvinula Toyota po 2. světové válce.

*OEE (Overall equipment effectiveness), je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení.

Běžný příklad: PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA
Pro většinu z nás je to ta nejjednodušší představa digitalizace. Proč ji tady nezkusit. Je to dobrá cesta… Schopnost předvídat výpadky a prostoje a včas jim zabránit, je podstatou kroku 3. Mnoho společností už má požadované znalosti, ale postrádají nástroje pro přeměnu těchto znalostí na konkrétní akce. Pokud jste realizovali Krok 1, prediktivní údržba už není tak daleko.

Dokážete-li předvídat prostoje způsobené mechanickými problémy, mezerami v dodavatelském řetězci nebo logistickými problémy, budete moci také činit rozhodnutí, která zabrání nákladným prostojům. Tím se významně sníží náklady na servis a údržbu.

Komplexnější příklad: AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ STROJŮ
Pokuste se představit stroje, které spolu komunikují bez ohledu na místo - dva vaše identické stroje vyrábějící stejný díl v Indii a v Německu a komunikující navzájem. V Indii se stroj může dozvědět informaci, že pokles rychlosti o 10% sníží množství neplánovaných výpadků. Stroj v Německu se zase dozví, že určitá součástka má být vyměněna dříve, než se to dělalo obvykle.

Technologický vývoj je tak rychlý, že vyžaduje postupné kroky. Aby cesta od myšlenky ke konkrétní akci byla co nejkratší, je praktické rozdělit proces digitální transformace vaší produkce na dílčí, jasně definované úkony. Dobrým způsobem jak začít, je investovat do adaptabilní platformy, která je odolná vůči možným změnám v budoucnosti a která může být rozšiřována tak, jak bude vyžadovat technologický vývoj.  Rádi bychom například vytvořili v blízké budoucnosti obchodní platformu, virtuální tržiště strojových kapacit. Třeba vaše stroje budou v nabídce mezi prvními.
Image

Poselství

33A+

33 je jedno z přirozených čísel, je to atomová váha arsenu, je to počet biblických zázraků, je to součet 4 prvních kladných faktoriálů, je to mistrovské číslo.

Pomocí čísel – matematiky učíme stroje myslet a chápat.

Pomocí umělé inteligence (AI) vytváříme jedinečnou (A)rchitekturu a děláme to s cílem přinést přidanou hodnotu (+), prospěch. Nejen našim zákazníkům, ale celé společnosti, jejíž jsme všichni součástí.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Vývoj Agentového procesního pole - moderní způsob automatizace výrobních procesů“, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je vývoj softwaru, který umožní zákazníkovi jak optimalizaci výrobních procesů, minimalizaci nákladů zejména na servis a údržbu, ale také minimalizaci rizik ve výrobním procesu a snižování chybovosti. Celý výrobní proces bude řízen softwarem a ten umožní zákazníkovi zpětnou vazbu online. Jde tedy o digitalizaci výroby, vývoj softwarových aplikací, které zvyšují hodnotu strojírenských produktů pro zákazníka.

Image

Kontaktujte nás

33A+ s.r.o.
Havlíčkova 844
280 02 Kolín IV
Tel.: +420 603 463 993
E-mail: info@33aplus.cz  

33A+ s.r.o.
(budova JIC INMEC)
Purkyňova 649/127
612 00 Brno-Medlánky
Tel.: +420 773 064 352
E-mail: info@33aplus.cz 

33A+ s.r.o.
IMPACT HUB Praha
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5
Tel.: +420 603 463 993
E-mail: info@33aplus.cz 


IČ: 06610901
DIČ: CZ06610901
Zadejte jméno.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte e-mailovou adresu. Chybná e-mailová adresa.
Zadejte zprávu.